Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 19.6.2019.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

50. ročník Lyžiarsky prechod Branisko – Bachureň – Lipany

Organizátor:KST RPO a KST Tatran Prešov
Dátum:3. február 2019

3. február 2019    (nedeľa)                                   KST Tatran Prešov


50. ročník Lyžiarsky prechod Branisko – Bachureň – Lipany

 

Trasa A: priesmyk Branisko-s. Smrekovica-s. Pod Magurou-s. Pod Bachurňou-s. Pod Marduňou-Lipany      Dĺžka trasy: 28km Prevýšenie: 870m ťažká

Trasa B: Lipovce-s. Buče-s. Pod Magurou-s. Pod Bachurňou-s. Pod Marduňou-Lipany                                   Dĺžka trasy: 19km Prevýšenie: 510m stredne ťažká

Trasa C-pešia: Lipovce-s. Buče-Renčišov-s. Pod Marduňou-Dubovica-Lipany (žltá značka)                               Dĺžka trasy: 13km Prevýšenie: 390m

Prezentácia: 6:45 - 7:30 hod vo vestibule autobusovej stanice Prešov

Štartovné: 5.- € /v cene je doprava na trasy, občerstvenie, účastnícky list/

Cieľ všetkých trás: Lipany - reštaurácia Lipa

 

Organizátor zabezpečuje dopravu na trasy a zdravotnú službu.

Doprava späť:

Lipany-Prešov: vlak: 13:03; 14:03; 15:03 ;17:03

                         bus: 12:55 14:10; 15:25 ; 16:15;16:47 Dopravu späť si účastník hradí sám.

 

Prihlášky: do 1.2.2019 Jarmila Chovancová 0903 882 600    František Tomko 0905 730 437

 

Upozornenie: V prípade nepriaznivých snehových podmienok sa prechod uskutoční peši z obce Lipovce /trasa B/. Prechod sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu prechodu.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.

 

Svojou účasťou na akcii zúčastnený dáva súhlas na zverejnenie fotografii a videonahrávok podľa platného zákona o ochrane osobných údajov na prezentáciu akcie

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.