Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 17.7.2019.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

63. ročník Privítanie jari s ukončením na Borkúte

Organizátor:KST RPO Prešov
Dátum:31. marec 2019

 

Klub slovenských turistov regiónu Prešov,

Mesto Prešov, Lesy SR, š. p., odštepný závod Prešov

Vás pozývajú na

63. ročník PRIVÍTANIE JARI

 

08.30 – 09.00    Prezentácia pred Mestským úradom Prešov na Hlavnej ulici

09.00 – 09.30    Príhovory predstaviteľov mesta, turistov, kultúrny program

09.30 – 10.00    Vyhodnotenie a ocenenie zhotoviteľov morén (komisia)

10.00 – 10.15    Presun na breh Torysy (Ul. Floriánova, Požiarnická, Duchnovičovo nám.)

10.15 – 10.30    Otvorenie vody – vodáci (presun k lávke pri zimnom štadióne)

10.30 – 11.00    Pálenie MORÉNY

11.00 – 12.00    Lesná pedagogika – Lesy SR, odštepný závod Prešov

Od 11.00    Otvorenie turistickej sezóny 100 jarných kilometrov na Cemjate, Borkúte, Kvašnej vode – organizujú jednotlivé kluby

 

Informácie: Juraj Fiľakovský, 0907 529 461

Podujatie sa koná za každého počasia na vlastné nebezpečie!

Na Vašu účasť sa tešia organizátori

 

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.