Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 17.7.2019.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

24. ročník – 1. aprílový guláš na Kvašnej vode

Organizátor:KST Lišiaci Prešov
Dátum:6. apríl 2019

6. apríl 2019                                                            KST Lišiaci Prešov
24. ročník – 1. aprílový guláš na Kvašnej vode

AKO  SA  K  NÁM  DOSTANETE:

PEŠI  NA  BICYKLI      6 km

SMER  TRASY:   PREŠOV – KVAŠNÁ  VODA, POD  KALVÁRIOU JE UMIESTNENÝ PÚTAČ z ktorého sa dozviete ako sa k nám dostanete.

M H D  č. 18

Vystúpiť  na VYDUMANCI, prechod cez asfaltovú cestu  vľavo okolo závory, cca 3 km hore brehom

Cieľ : KVAŠNÁ  VODA  -  POĽOVNÍCKA  CHATA

O t v o r e n i e   o  9,30 hod.

Výdaj  g u ľ á š u  do vyčerpania zásob + T u r i s t i c k á  zábava 

Zodpovední za akciu: K o t o r a Dušan Jozef, predseda OT KST a členovia  OT  L i š i a c i

 

Jesť   g u ľ á š   a   štartovať  budete na vlastnú  zodpovednosť !

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.