Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je štvrtok, 27.2.2020.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

40. ročník Slnovratový splav Popradu

Organizátor:KST ZOVT Prešov
Dátum:15. jún 2019 - 16. jún 2019

40.  SLNOVRATOVÝ  SPLAV  POPRADU  2019

Usporiadateľ:  Združený oddiel vodnej turistiky (ZOVT) Prešov

Termín akcie:  15. - 16. júna 2019

Trasa:  15. júna 2019: Čirč – Legnava – Malý Lipník  (25 km, ZWC)

             16. júna 2019: Malý Lipník–Sulín-Mníšek nad Popradom  (21 km, ZWC)

Organizátor akcie si vyhradzuje právo úpravy trasy splavu podľa stavu vody!

                

Doprava:   Autobusom usporiadateľa do naplnenia jeho kapacity podľa poradia prihlášok, člny na  vleku, batožina počas plavby v autobuse, ostatní individuálne.

Ubytovanie:  a) v chate U financa Malý Lipník, cena ubytovania 15,- € / osobu, (12,- € prístelok),  záväzné prihlášky prijíma organizátor do vyčerpania kapacity chaty v poradí zaplatenia za ubytovanie vopred 

                      b) vo vlastných stanoch - Malý Lipník - camping pri chate U financa (3€ stan + 2€ osoba)

Stravovanie:    Z vlastných zásob alebo z ponuky chaty U financa. Možnosť objednať večeru v sobotu (guľáš špeciál 5,- €) u usporiadateľa pri prihlásení na akciu.

 

Prihlášky:   do 10. júna 2019, ZOVT Prešov, ubytovanie v chate rezervovať do 6.6. !!!

                     Vlado Ligus st.,  mobil: 0905 242 508, e-mail: urbeko.urbeko@gmail.com 

                     Uveďte počet osôb, počet a typy člnov, prípadne e-mail a telefón vedúceho skupiny, a objednávku počtu porcií guľášu na sobotu večer.

Účastnícky poplatok:

Mládež do 15 rokov   6,- €, ostatní: členovia KST 12,- €,  nečlenovia 20,- €.

Členstvo v KST treba preukázať platným členským preukazom pri platení účastníckeho poplatku.

Platbu je možné vykonať v hotovosti pri lodenici ZOVT, Športová ul., Prešov, každý štvrtok o 17,00 hod, do 13. júna 2018, alebo na základe osobnej dohody. V lodenici je možnosť dohodnúť zapožičanie lode a časti výstroja na akciu za dobrovoľný príspevok.

 

Zraz účastníkov:    15. júna 2019 o 8,30 hod pri lodenici ZOVT, Športová ul. (za volejbalovou halou), Prešov, alebo o 7,00 pri lodenici na Aničke, Košice.

Bezpečnostné opatrenia: Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho akcie.  Lode zabezpečiť proti potopeniu, mládež do 18 rokov povinne plávacie vesty. Oddielové kolektívy si určia vlastnú organizáciu na vode (vedúci, záver, pomoc na obtiažnych miestach).

 

Poznámky:    Splavuje sa pohraničný úsek rieky Poprad, preto je nutné vziať si preukazy totožnosti so sebou a dodržiavať režim na pohraničnej rieke podľa pokynov pred splavom.

 

                                   Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo!

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.