Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je nedeľa, 15.9.2019.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

2. ročník Prechod Kendickým náučným chodníkom

Organizátor:KST Kendice
Dátum:17. august 2019

17. august 2019                                                               KST Kendice
2. ročník Prechod Kendickým náučným chodníkom

 

Zraz účastníkov o 08,00 hod. na Železničnej zastávke v  K e n d i c i a c h

Kendický náučný chodník, dĺžka 7,7 km, prevýšenie 20 m

Čas prechodu cca 2h.20 min. počet inf. tabúľ 6

 

Pri studničke Vás bude čakať opekačka a dobrá zábava

ŽSR: Prešov 7:42 hod.  - Kendice

 

K o n t a k t:   Ladislav O n d r e j č á k,  č. tel. 0904 868 265,

e-mail: ondrejcakladislav@gmail.com

 

A k c i a sa uskutoční za každého počasia a na vlastnú zodpovednosť

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.