Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je štvrtok, 23.1.2020.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

30. Stretnutie štyroch okresov na Minčole, Európsky deň turistiky

Organizátor:KST Mladosť Odeva Lipany
Dátum:15. september 2019

Termín konania:              15.9.2019  (nedeľa)

Čas:                                       11:00 hod.

Miesto:                               vrchol Minčola

Program:          1. Príhovor zástupcu KST Lipany

                           2. Príhovor zástupcov KST okresov (Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov)

                           3. Športové a vedomostné súťaže pre mládež do 15 rokov (družstvá zastupujúce KST: Lipany, Sabinov, Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa)

Disciplíny:           preťahovanie lanom, beh vo vreci, beh na 50 m, topografia

Na súťažiacich čaká odmena

13:30 hod.         sv. omša pri kríži na predvŕši Minčola, 24. výročie posvätenia kríža

 

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:  Beťo MAJTNER, 0905/276339, Vladimír PLAVČAN, 0908/310812, Jozef  SOBOTA, 0917/887778, Juraj FIĽAKOVSKÝ     

 

OBČERSTVENIE: Pivo, guláš na útulni pod Minčolom

UPOZORNENIE: Doprava – vlastná, mládež do 16 rokov, len so zodpovedným cvičiteľom, alebo rodičom.

Akcia sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo.

ODMENA: Príjemné prežitie voľného času a veľa pekných zážitkov v kruhu priateľov

 

V rámci akcie „Čisté hory“ bude zbieranie odpadkov do pripravených vriec.

 

 

 

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.