Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je pondelok, 21.10.2019.

Kalendár akcií


späť | 

Názov:

46. ročník Nočný pochod Krompachy – Prešov

Organizátor:Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508
Dátum:30. apríl 2018 - 1. máj 2018

ZOVT Prešov

46. ročník

Nočný pochod Krompachy Prešov

30. 4. – 1. 5. 2018

Krompachy · Margecany · Ľubovec · Kvašná voda · Prešov

Nočný pochod  Krompachy – Prešov je diaľkový vytrvalostný turistický pochod dĺžky 50 km, ktorý je osobitý tým, že jeho atraktivitu ale aj obťažnosť zvyšuje  fakt, že jeho značná časť sa koná v noci. Ponúka zážitky z pochodu pod hviezdnou oblohou a pri mesačnom svite, na svitaní, pri východe slnka aj za prvomájového rána, ponúka nočné ticho aj ranné zore, prebúdzajúcu sa prírodu a ranný vtáčí koncert. A najmä ponúka zážitok z toho, že človek dokáže často viac, ako si myslí, len sa musí odhodlať to skúsiť .... 

Trasa Nočného pochodu Krompachy Prešov
Pochod začína v Krompachoch položením kytice k pamätníku Krompašskej vzbury, ktorý stojí vedľa železničnej stanice. Odtiaľ sa presunieme do centra mesta k Mestskému úradu, kde účastníkov pozdravia zástupcovia mesta a je možnosť zúčastniť sa stavania mája. Po slávnostnom štarte budeme od úradu stúpať okolo učilišťa značeným náučným chodníkom z mesta na Bačov vrch. Odtiaľ po lesnej ceste, modrou značkou značeným turistickým chodníkom po horskom hrebeni mierne stúpame smerom na Krompašský vrch okolo lyžiarskeho strediska Plejsy. Asi po 3/4 hodiny chôdze opúšťame modrú značku a pokračujeme náučným chodníkom po hrebeni Krompašských vrchov pod vrchol Dúbravy, kde sa napojíme na červenú turistickú značku a mierne zvlneným terénom sa ďalej uberáme horským hrebeňom ponad obec Žakarovce. Pri klesaní do Jakloviec odbočíme zo značeného chodníka doľava a prechádzame neznačeným chodníkom ku kameňolomu. Asi po 1,5 km chôdze účelovou asfaltovou cestou cez kameňolom zabočíme do lesa, skratkou po lesnej ceste zostúpime na ďalší úsek asfaltovej cesty a klesaním stále schádzame do Margecian. V závere ešte raz odbočíme na lesnú cestu a peší chodník, na ktorom je pomerne strmý úsek,  ktorým zídeme na cestu pri križovatke s odbočkou do Margecian. Do obce prechádzame mostom ponad rieku Hornád na začiatku vodnej nádrže Ružín. V obci je plánovaná občerstvovacia zastávka v pizzerii blízko železničnej stanice. To už máme asi po 3 a 1/2 hod. v nohách asi 14 km. Celý úsek do Margecian vedie Slovenským Rudohorím.

Z Margecian spočiatku postupujeme asfaltovou cestou smerom na Klenov (Prešov). Pri horárni Bystrá zabočíme doprava a pokračujeme lesnou cestou bez trvalého turistického značenia. Lesná cesta postupuje nahor lesom v pomerne strmom teréne, kde asi po 3/4 hodiny sa na hrebeni napojíme na modrú turistickú značku. V tomto mieste, kde máme za sebou 20 km pochodu, je vhodné si oddýchnuť a počkať oneskorencov. Trasa nás ďalej vedie pohodlnou lesnou cestou po horskom hrebeni okolo Bystrej až na rázcestie do sedla Bystrá, kde odbočíme na žltú značku a začneme schádzať do údolia Sopotnice. Tu už máme polovicu pochodu za sebou a vchádzame do oblasti Šarišskej vrchoviny, kde privítame aj nový deň. Pokračujeme cez Hornádske lúky najprv po žltej značke, potom po lesných cestách značených miestnym značením (zelená) na rázcestie pri Prokopovom mlyne. Pri ňom zabočíme na červenú značku, prejdeme mostíkom Sopotnicu, a po Ceste hrdinov SNP prídeme do obce Ľubovec, kde bude ďalšia občerstvovacia zastávka v miestnom pohostinstve.

Po raňajkách a oddychu v Ľubovci pochod pokračuje poslednou etapou – opäť po červenej značke kráčame účelovou asfaltovou cestou do Radatíc, kde prejdeme na zelenú turistickú značku vedúcu do Prešova. Tá nás asi po hodine privedie k minerálnemu prameňu Kvašná voda. Pozor zmena! Odtiaľ pokračujeme po žltej značke na Malkovskú hôrku a stadiaľ po modrej a zelenej značke do Prešova (Za Kalváriou) a okolo zimného štadiónu do ciela pochodu, kde bude pripravené záverečné občerstvenie účastníkov.

DĹŽKA POCHODU:  cca 50 km,     POVRCH: asfalt, lesné cesty,

VÝSTROJ: turistická – pevná obuv (vibramy), plášť do dažďa, baterka! (čelovka)

ZRAZ ÚČASTNÍKOV:
30. apríla 2018 o 18.00 hod. na parkovisku pred budovou Obchodnej akadémie na Volgogradskej ulici v Prešove (Sídlisko III – linky MHD č. 4, 8, 38 zastávka Volgogradská).

Časový harmonogram:

30. apríl 2018   18.00zraz pred Obchodnou akadémiou, Volgogradská ul., Prešov (parkovisko) – prezentácia 

18.30 – presun autobusom do Krompách

19.30 – položenie venca k pamätníku padlým v Krompachoch

19.45 – prijatie pred Mestským úradom, stavanie mája

20.30 – štart nočného pochodu z centra mesta Krompachy

1. máj 2016 – štátny sviatok, Sviatok práce,

00.00 – 00.30 – Margecany, občerstvenie

00.30 – 01.00 – Horáreň Bystrá

05.30 – 06.30 – Ľubovec – občerstvenie

07.30 – 08.30 – Kvašná voda

10.00 – 12.00 – Prešov – cieľ nočného pochodu

Od 10.00 hod. – občerstvenie pre účastníkov pochodu v cieli

ORGANIZÁCIA POCHODU:
Organizátor zabezpečí dopravu účastníkov z Prešova na miesto štartu pochodu v Krompachoch. Individuálny príchod do Krompách je potrebné oznámiť pri prihlasovaní. Štart je hromadný, pochoduje sa v skupine. Účastníci pochodu sú povinní dodržať trasu určenú a vyznačenú organizátorom a dodržiavať pokyny usporiadateľov, najmä vedúceho pochodu  idúceho v čele, a určeného člena zabezpečujúceho záver pochodu. Pochod sa uskutoční za každého počasia, účastník má byť vybavený plášťom do dažďa a turistickou obuvou. Organizátor má právo vylúčiť z pochodu osoby s nevhodným správaním, požívajúce alkoholické nápoje a osoby, ktorých zdravotný stav označí zdravotník za nedostatočný pre pokračovanie v pochode. Podujatie je nesúťažné, organizátor nevyhodnocuje  poradie v cieli. Na požiadanie potvrdzuje účasť pre započítanie výkonu do zápočtových ciest, výkonnostných odznakov KST a pod.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:
Bude zabezpečené na kontrolných stanovištiach Margecany, horáreň Bystrá, Ľubovec a v cieli pochodu.

Organizačný štáb pochodu:
Ing. arch. Vladimír Ligus – predseda, technické zabezpečenie
Janka Kačmariková – organizačné zabezpečenie
Božena Holingová – zdravotné zabezpečenie
Martin Kačmarik – sprievodné vozidlo

PRIHLÁŠKY: do 25. apríla 2018 na mailovej adrese  urbeko.urbeko@gmail.com, do prihlášky sa uvádza meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a veľkosť trička.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  10 Eur, uhrádza sa v hotovosti pri prezentácii. V poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, doprava, účastnícke tričko a občerstvenie na trase.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: na telefónnom čísle 0905 242 508, 0907 396 153

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.