Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je pondelok, 21.10.2019.

Kalendár akcií


späť | 

Názov:

3. ročník Kendický dril

Organizátor:Ladislav Ondrejčák, 0904 868 265
Dátum:9. jún 2018

KST Kendice, Ťa pozýva na

III. ročník  K e n d i c k ý   D R I L

Dňa: 9. 6. 2018, sobota

Prezentácia je od 6:15 – 6:30 hod. OBECNÝ ÚRAD Kendice

TRASA  A:
Kendice – Borkút – Kvašná voda – Čertov kameň – Radatice  –  Prokopov mlyn –
Brezie (č) – Kašajovka – Pod Tlstou – Dolina Svinky – Kendice (m)
Dĺžka: 40 km,   prevýšenie: 270 m,    čas: cca 13 hodín
Zodpovedný:  Miroslav  M u d r á k  

TRASA  B:   
Kendice  – Borkút  (m) – Kvašná voda  (ž) – Radatice  (z) –  Ľubovec (č) –
Ruské Pekľany  (z) – Pillerov mlyn (cesta ) – Nižná Ščerbova hora (ž) – Kendice (m)
Dĺžka: 20 km,   prevýšenie: 200 m,    čas: cca 7 hodín
Zodpovedný:  Anton  L u t e r á n

Odchod vlakom z Prešova o 5:42 hod., smer Kendice, príchod o 5:50 hod.

Štartuje sa  za  každého počasia ! 

V cieli dostanete originálnu pečiatku z tejto akcie

Za deti na akcii sú zodpovední ich rodičia!

INFO: Ladislav  O n d r e j č á k,   č. tel.: 0904 868 265

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.