Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je nedeľa, 15.9.2019.

Kalendár akcií


späť 

Názov:

47. ročník Nočný pochod Krompachy – Prešov

Organizátor: KST ZOVT Prešov
Dátum:30. apríl 2019 - 1. máj 2019

47. ročník Nočný pochod Krompachy – Prešov   KST ZOVT Prešov  

Krompachy · Margecany · Ľubovec · Kvašná voda · Prešov

Nočný pochod  Krompachy – Prešov je diaľkový vytrvalostný turistický pochod dĺžky 50 km, ktorý je osobitý tým, že jeho atraktivitu ale aj obťažnosť zvyšuje  fakt, že jeho značná časť sa koná v noci. Ponúka zážitky z pochodu  pod hviezdnou oblohou a pri mesačnom svite, na svitaní,  pri východe slnka aj za prvomájového rána, ponúka nočné ticho aj ranné zore, prebúdzajúcu sa prírodu a ranný vtáčí koncert. A najmä ponúka zážitok z toho, že človek dokáže často viac, ako si myslí, len sa musí odhodlať to skúsiť .... 

DĹŽKA POCHODU:  cca 50 km      POVRCH: zmiešaný - terén, asfalt, šotolina

VÝSTROJ: turistická – pevná obuv (vibramy), plášť do dažďa, baterka! (čelovka)

ZRAZ ÚČASTNÍKOV: 30. apríla 2019 o 18.00 hod. na parkovisku pred budovou Obchodnej akadémie na Volgogradskej ulici v Prešove / sídlisko III.  - linky MHD č. 4,8,38,  zastávka Volgogradská/.

Časový harmonogram:

30. apríl 2019   18.00 – zraz pred Obchodnou akadémiou, Volgogradská ul., Prešov /parkovisko/ -  prezentácia 

18.30 – presun autobusom do Krompách

19.30 – položenie venca k pamätníku Krompašskej vzbury

19.40 -  prijatie pred Mestským úradom

19.45 - stavanie mája na námestí v Krompachoch

20.15 – štart nočného pochodu z centra mesta Krompachy

 

1. máj 2019 – štátny sviatok, Sviatok práce,

00.00 – 00.30 – Margecany, občerstvenie

00.30 – 01.00 – Horáreň Bystrá

05.30 – 06.30 – Ľubovec – občerstvenie

07.30 – 08.30 – Kvašná voda

10.00 – 12.00 – Prešov – cieľ nočného pochodu

Od 10.00 hod. – občerstvenie pre účastníkov pochodu v cieli

ORGANIZÁCIA POCHODU:

            Organizátor zabezpečí dopravu účastníkov z Prešova na miesto štartu pochodu v Krompachoch. Individuálny príchod do Krompách je potrebné oznámiť pri prihlasovaní. Štart je hromadný, pochoduje sa v skupine. Účastníci pochodu sú povinní dodržať trasu určenú a vyznačenú organizátorom a dodržiavať pokyny usporiadateľov, najmä vedúceho pochodu  idúceho v čele, a určeného člena zabezpečujúceho záver pochodu. Pochod sa uskutoční za každého počasia, účastník má byť vybavený plášťom do dažďa a turistickou obuvou. Organizátor má právo vylúčiť z pochodu osoby s nevhodným správaním, požívajúce alkoholické nápoje a osoby, ktorých zdravotný stav označí zdravotník za nedostatočný pre pokračovanie v pochode. Podujatie je nesúťažné, organizátor nevyhodnocuje  poradie v cieli. Na požiadanie potvrdzuje účasť pre započítanie výkonu do zápočtových ciest, výkonnostných odznakov KST a pod.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE: Bude zabezpečené na kontrolných stanovištiach Margecany, horáreň Bystrá, Ľubovec a v cieli pochodu.

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB  POCHODU:

Ing. arch. Vladimír Ligus – predseda, technické zabezpečenie

Janka Kačmariková – organizačné zabezpečenie

Božena Holingová – zdravotné zabezpečenie

Martin Kačmarik – sprievodné vozidlo

PRIHLÁŠKY: do 25. apríla 2019 na mailovej adrese  urbeko.urbeko@gmail.com

-  do prihlášky sa uvádza meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a veľkosť trička.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  10,- Eur, uhrádza sa v hotovosti pri prezentácii. V poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, doprava, účastnícke tričko a občerstvenie na trase.

ĎALŠIE INFORMÁCIE: na telefónnom čísle 0905 242 508, 0907 396 153.

 

 

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.