Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je piatok, 10.7.2020.

Kalendár akcií


späť 

Názov:

51. ročník Lyžiarsky prechod Lipovce – Bachureň – Lipany

Organizátor:KST Tatran Prešov a KST regiónu Prešov
Dátum:16. február 2020

51.ročník lyžiarskeho prechodu   Lipovce – Bachureň - Lipany

Trasa A: Lipovce-s. Buče-s. Pod Magurou-s. Pod Bachurňou-s. Pod Marduňou-Lipany                 Dĺžka trasy: 19km Prevýšenie: 510m stredne ťažká

Trasa B - pešia: Lipovce-s. Buče-Renčišov-s. Pod Marduňou-Dubovica-Lipany /žltá značka/        Dĺžka trasy: 13km Prevýšenie: 390m

Prezentácia: 6:45 - 7:30 hod vo vestibule autobusovej stanice Prešov

Cieľ všetkých trás: Lipany - reštaurácia Lipa

Organizátor zabezpečuje dopravu na trasy a zdravotnú službu.

Štartovné 5

Doprava späť: Lipany-Prešov: vlak: 13:03; 14:03; 15:03;17:03

                                                  bus: 12:55 14:10; 15:25 ; 16:15;16:47

Prihlášky: do 13.2.2020 Jarmila Chovancová 0903 882 600, František Tomko 0905 730 437

Upozornenie: V prípade nepriaznivých snehových podmienok sa prechod uskutoční peši.

Prechod sa uskutoční za každého počasia.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu prechodu.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.