Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je piatok, 8.12.2023.

Kalendár akcií


späť 

Názov:

67. ročník PRIVÍTANIE JARI

Organizátor:KSTRPO, KST Regiónu Šariš, Mesto Prešov, OK Prešov, OZ Šariš, Lesy SR š. p.
Dátum:26. marec 2023

26.03.2023 nedeľa     67. ročník PRIVÍTANIE JARI KSTRPO, KST Regiónu Šariš, Mesto Prešov, OK Prešov, OZ Šariš, Lesy SR š. p.

Program: 08.30 – 09.00        Prezentácia pred Mestským úradom Prešov na Hlavnej ulici

09.00 – 09.30  Príhovory predstaviteľov mesta, turistov, hostí, otvorenie turistickej sezóny

09.30 – 10.00  Vyhodnotenie a ocenenie zhotoviteľov morén (komisia KST a poslanci MsÚ)

10.00 – 10.15  Presun na breh Torysy (Ul. Floriánova, Požiarnická, Duchnovičovo nám.
ľavý breh Torysy, lávka k zimnému štadiónu)

10.15 – 10.30  Otvorenie vody – vodáci

10.30 – 11.00  Pálenie MORÉNY 

11.00 – 12.00  Lesná pedagogika (pri vysokoškolskom internáte)

11.00 – 12.00  Presun na Malkovskú hôrku (vyhliadková veža)

 

12.30   Podujatia organizované po kluboch a odboroch na Cemjate, Borkúte
                             a Kvašnej vode

Doprava: individuálne

Informácie: Juraj Fiľakovský, 0907 529 461, Vladimír Ligus, 0905 242 508

 

Podujatie sa koná za každého počasia na vlastnú zodpovednosť!

 

N a   V a š u   ú č a s ť   s a   t e š i a   o r g a n i z á t o r i

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.