Klub slovenských turistov regiónu Šariš - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je piatok, 23.2.2018.

Kontakt

Juraj Fiľakovský
(Predseda)
Federátov 14, Prešov
0907 529 461
Ing. Alena Bodnárova
(Podpredseda)
Tomašíkova 10, Prešov
0915 910 418
Mgr. Jarmila Chovancová
(Hospodárka)
Jurkovičová 1, Prešov
0903 882 600
Miroslav Mudrák
(Propagácia)
Sídl. duk. hrdinov 16, Prešov
0905 581 032

Zástupcovia pre jednotlivé činnosti

Ing. Daniela Matheová
(Pešia turistika)
0907 581 440
Ing. Bernard Majtner
(Lyžiarská turistika)
Námestie Sv. Martina 55, Lipany
0905 276 339
Ing. arch. Vladimír Ligus
(Vodná turistika)
Záhradná 7, Prešov
0905 242 508
Ing. Miroslav Mormák
(Cykloturistika)
Kukučínova 45, Prešov
0907 455 422
František Bednár
(Vysokohorská turistika)
Novomeského 4, Prešov
0907 105 086
Jirka Mikušová
(Klasifikácia)
Nábrežná 10, Prešov
0915 520 182
Mgr. Karol Juščák
(Značenie TZT)
Exnárová 31, Prešov
0919 023 112
Martin Čajka
(Mládež)
Sázavského 15, Prešov
0918 320 953