Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je pondelok, 10.5.2021.

Kontakt

Juraj Fiľakovský
(Predseda)
0907 529 461
Ing. Daniela Matheová
(Podpredseda)
0907 581 440
Mgr. Jarmila Chovancová
(Hospodárka)
0903 882 600
Ing. Alena Bodnárova
(Propagácia)
0915 910 418

Zástupcovia pre jednotlivé činnosti

Ing. Daniela Matheová
(Pešia turistika)
0907 581 440
Ing. Bernard Majtner
(Lyžiarská turistika)
0905 276 339
Peter Kunec
(Klasifikácia)
0918 185 800
Mgr. Karol Juščák
(Značenie TZT)
0919 023 112
 
(Mládež)