Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je sobota, 4.4.2020.

Kontakt

Juraj Fiľakovský
(Predseda)
0907 529 461
Ing. Daniela Matheová
(Podpredseda)
0907 581 440
Mgr. Jarmila Chovancová
(Hospodárka)
0903 882 600
Ing. Alena Bodnárova
(Propagácia)

Zástupcovia pre jednotlivé činnosti

Ing. Daniela Matheová
(Pešia turistika)
0907 581 440
Ing. Bernard Majtner
(Lyžiarská turistika)
0905 276 339
Ing. arch. Vladimír Ligus
(Vodná turistika)
0905 242 508
Ing. Miroslav Mormák
(Cykloturistika)
0907 455 422
František Bednár
(Vysokohorská turistika)
0907 105 086
Jirka Mikušová
(Klasifikácia)
0915 520 182
Mgr. Karol Juščák
(Značenie TZT)
0919 023 112
 
(Mládež)