Klub slovenských turistov regiónu Šariš - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 25.4.2018.

O klube

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov

Regionálna rada vznikla v roku 1990 keď nadviazala na tradície turistiky v regióne Šariša v predchádzajúcom období. Vznikla ako okresná rada, ale po novom rozdelení okresov sa premenovala na regionálnu.

Regionálna rada KST Prešov združuje všetky odbory turistiky regiónu (okres Prešov a Sabinov), zástupcov jednotlivých presunových prostriedkov (pešia, VhT, lyžiarska, vodná a cyklo turistika), mládeže, turistického značenia a veteránov. Poskytuje im organizačnú a propagačnú pomoc, materiálny a ekonomický servis, zlaďuje ich celoročnú činnosť. K tomu vydáva ročný plán podujatí, ktorý slúži pre registrovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. RR KST organizačne zabezpečuje podujatia regionálneho, prípadne celoslovenského charakteru. Má nadviazanú medzinárodnú spoluprácu s PTTK – poľskými turistami.

Medzi hlavné úlohy RR KST Prešov patrí:

  • Zabezpečovať rozvoj jednotlivých druhov turistiky (pešej, vysokohorskej, cyklo, lyžiarskej, vodnej a turistiky mládeže)
  • Podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov a širokej verejnosti
  • Viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody
  • Spolupracovať s ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode
  • Vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, úprava a údržba studničiek, sprievodcovské služby a pod.)
  • Zastupovať záujmy turistov v regióne a na celoslovenskej úrovni

Počet registrovaných členov sa pohybuje v jednotlivých rokoch od 900 do 1100. RR KST registruje 2 turistické oddiely mládeže (TOM) s počtom asi 30 členov. Okrem toho je mládež registrovaná samostatne s rodičmi v jednotlivých odboroch turistiky. Spolupracuje s turistickými krúžkami na základných školách v regióne.

V súčasnosti združuje tieto Kluby a Odbory turistiky Lokomotíva Prešov, Tatran Prešov, Klub Prešovských turistov Prešov, Sekčov Prešov, ZVL Prešov, Slovan Sabinov, Uzovské Pekľany, Kendice, Mladosť Odeva Lipany, Lišiaci SD Jednota Prešov, Združený oddiel vodnej turistiky Prešov, Chotárna Hermanovce, Jakubovany, Jantar Kapušany, Dubník Prešov, Čakaň Tulčík.

RR spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy (mesto Prešov, Lipany, Sabinov a Veľký Šariš, Vyšší územný celok a ďalšie obecné úrady).