Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 21.2.2024.

Aktuálne podujatia

späť 

Názov:

55. ročník Lyžiarsky prechod Branisko Lipovce- Bachureň - Lipany

Organizátor: KST Tatran Prešov a KST Regiónu Prešov
Dátum:18. február 2024

18.02.2024  (nedeľa) 55. ročník Lyžiarsky prechod Branisko Lipovce- Bachureň - Lipany 

                                            KST Tatran Prešov a KST Regiónu Prešov  
Trasa A – bežky: Priesmyk Branisko – s. Smrekovica – s. Pod Magurou – s. Pod Bachurňou  –
s. Pod Marduňou – Lipany      Dĺžka trasy: 28 km  Prevýšenie: 870 m, ťažká
UPOZORNENIE! Trasa A sa bude organizovať len v prípade dobrých snehových podmienok a dostatočného počtu prihlásených účastníkov. Sledujte aktualizáciu informácií.
Trasa B – bežky: Lačnov – Buče, vleky – s. Pod Magurou – s. Pod Bachurňou – s. Pod Marduňou – Lipany                                     Dĺžka trasy: 19 km Prevýšenie: 510 m, stredne ťažká
 Trasa C – pešia: Lačnov – Buče, vleky – Renčišov – s. Pod Marduňou – Dubovica – Lipany

                                                Dĺžka trasy: 13 km  Prevýšenie: 390 m
Prezentácia: 6:45 – 7:30 h vo vestibule autobusovej stanice Prešov
Štartovné: 7 € (v cene je doprava na trasy, občerstvenie, účastnícky list)
Doprava tam – organizovaná: zabezpečuje organizátor (pri nízkom počte účastníkov SAD 08:20 h)
Doprava späť – individuálna: 

Lipany – Prešov: vlak: 12:03; 14:03; 16:03; 18:03 h
                              SAD: 12:30; 13:00; 15:25; 16:47 h
Dopravu späť si každý účastník hradí sám.
Cieľ všetkých trás: Lipany – pizzeria Biely Dom, Nám. sv. Martina 41
Prihlášky do: 14.2.2024  
Kvôli optimálnemu zabezpečeniu podujatia, je nutné sa nahlásiť do stanoveného termínu!
Zodpovedný a kontakt: Tatran Prešov  Janka Porubská, 0904 920 876, janka.porubska@gmail.com

Prechod sa uskutoční za každého počasia. V prípade nepriaznivých snehových podmienok sa prechod uskutoční peši.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu prechodu.
 

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.