Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 24.4.2019.

Klub (Odbor)

Klub prešovských turistov

Akcia: 23.10.2018 Poznaj mesto Prešov - turisticko poznávacia súťaž.
Akcia je organizovaná s finančným prispením mesta Prešov vo výške 318€.