Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je piatok, 8.12.2023.

Kontakt

Juraj Fiľakovský
(Predseda)
0907 529 461
Ing. Alena Bodnárova
(Podpredseda + Propagácia)
0915 910 418
Mgr. Jarmila Chovancová
(Hospodárka)
0903 882 600

Zástupcovia pre jednotlivé činnosti

Ing. Daniela Matheová
(Pešia turistika)
0907 581 440
Ing. Bernard Majtner
(Lyžiarská turistika)
0905 276 339
Peter Kunec
(Klasifikácia + CT)
0907 156 955
Mgr. Karol Juščák
(Značenie TZT)
0919 023 112
Mária Vavreková
(Mládež)
0905 762 986