Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je nedeľa, 26.5.2024.

O klube

Klub slovenských turistov Regiónu Prešov (KST RPO)

KST RPO vznikla v roku 1990 keď nadviazala na tradície turistiky v regióne Prešova v predchádzajúcom období. Vznikla ako okresná rada, ale po novom rozdelení okresov sa premenovala na regionálnu a v roku 2018 na Klub slovenských turistov Regiónu Prešov.

KST RPO združuje všetky kluby a odbory turistiky regiónu (okres Prešov a Sabinov), zástupcov jednotlivých presunových prostriedkov (pešia, VhT, lyžiarska, vodná a cyklo turistika), mládeže, turistického značenia a veteránov. Poskytuje im organizačnú a propagačnú pomoc, materiálny a ekonomický servis, zlaďuje ich celoročnú činnosť. K tomu vydáva ročný plán podujatí, ktorý slúži pre registrovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. KST RPO organizačne zabezpečuje podujatia regionálneho, prípadne celoslovenského charakteru. Má nadviazanú medzinárodnú spoluprácu s PTTK – poľskými turistami.

Medzi hlavné úlohy KST RPO patrí:

  • Zabezpečovať rozvoj jednotlivých druhov turistiky (pešej, vysokohorskej, cyklo, lyžiarskej, vodnej a turistiky mládeže)
  • Podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku, táborenie a pobyt v prírode členov a širokej verejnosti
  • Viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody
  • Spolupracovať s ďalšími organizáciami rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode
  • Vykonávať verejnoprospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, úprava a údržba studničiek, sprievodcovské služby a pod.)
  • Zastupovať záujmy turistov v regióne a na celoslovenskej úrovni

Počet registrovaných členov sa pohybuje v jednotlivých rokoch od 900 do 1100. KST RPO registruje 2 turistické oddiely mládeže (TOM) s počtom asi 30 členov. Okrem toho je mládež registrovaná samostatne s rodičmi v jednotlivých kluboch a odboroch turistiky. Spolupracuje s turistickými krúžkami na základných a stredných školách v regióne.

V súčasnosti združuje tieto kluby a odbory turistiky: Lokomotíva Prešov, Tatran Prešov, Klub prešovských turistov Prešov, Slovan Sabinov, Uzovské Pekľany, Mladosť Odeva Lipany, Chotárna Hermanovce, Jantar Kapušany, Čakaň Tulčík.

KST RPO spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy (mesto Prešov, Lipany, Sabinov a Veľký Šariš, Prešovský samosprávny kraj a obecné úrady).