Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je nedeľa, 26.5.2024.

Zaujímavosti

Zabíjana

V oblasti ŠkL sa v 19. storočí nachádzali kúpele, ktoré vďačia za svoj zrod žriedlu minerálneho prameňa. S kúpeľmi súvisel aj bohatý spoločenský život. Ten však vyústil medzi tu hýriacou šľachtou a bujnými grófmi niekedy do hádok. Urážky, aj pre maličkosti, chceli títo páni odčiniť súbojom. Vtedajšie mladé panstvo neďaleko od kúpeľov vzájomné spory riešilo streľbou z pištole na 25 krokov. Známe boli duely grófa Szirmayho, Gundelfingera a najmä baróna Luzsenszkého. Posledný súboj sa konal 8. januára 1881, keď padol barón Luzsenszký, hoci v tom čase úradne už súboje boli zakázané. Pamiatkou na tieto udalosti zostalo pomenovanie priľahlého lesa Zabíjana a na mieste posledných súbojov je osadený kamenný pamätník, azda ako celoslovenská rarita.

Tento kamenný pamätník sa nachádza v záhradkárskej oblasti Cemjata v blízkosti diviačej ohrady.

Fotogaléria